top of page
lartey-lawson0600-portrait.jpg

LARTEY LAWSON

Kære venner,

Kommunalvalget er afsluttet, og jeg har fået 1163 personlige stemmer. Det er nok til en 8. plads, og da Radikale har 6 mandater, bliver jeg 2. suppleant.

Dette er det højeste antal personlige stemmer, jeg har fået siden 2009.

TUSIND TAK!

 

Hvis du stadig ønsker at donere til min valgkampagne til næste folketingsvalg, kan du bidrage økonomisk via MobilePay: 55649, eller du kan tilmelde dig som frivillig her.

Forside: Welcome

HVEM ER LARTEY LAWSON?

Lartey er medlem af Radikale Venstre og har været det siden 2004. Han er førstesuppleant til Borgerrepræsentationen og bydelsformand på Østerbro. Han sidder også i Østerbro Lokaludvalg og er formand for fagudvalget for børn, unge og familie. Han har en Ph.d. i landbrugsøkonomi fra Københavns Universitet og er ansat hos Danmarks Institut.

Han er født i Ghana og kom til Danmark i 1981, hvor han oprindeligt arbejdede som landbrugstekniker og landmand på tre landbrugsejendomme. Han er også stolt familiefar med tre børn.

Forside: News Feed
Diverse Kindergarten

Derfor lige muligheder for alle - Fra barn til voksen

Hvis vi sikrer lige muligheder for alle, kan børn fra forældre med uddannelse møde op til 30 millioner flere ord, når de er tre år gamle, sammenlignet med børn fra forældre uden uddannelse. Derfor ønsker jeg at bryde den negative sociale arv og give alle børn en god start i livet. Jeg arbejder for at forbedre kvaliteten af vores dagtilbud, som skal være et sted, hvor børn kan udforske, lege, knytte venskaber og udvikle tillid til sig selv og omverdenen. Det kræver dygtige pædagoger, der har tid til at give hvert enkelt barn den støtte, de har brug for. Alle børn skal have mulighed for at tage en uddannelse, og skoleledere skal have mere tid til at være en del af klasserne og følge børnenes udvikling. Jeg støtter også erhvervsskoler og mere erhvervspraktik med rigtige praktikpladser.

Derfor mere fokus på skoleidræt - en genvej til foreningslivet

Med fokus på bevægelse og idræt i uddannelsesinstitutionerne kan vi skabe en generation af aktive unge, der bliver motiveret til at deltage i foreningslivet. Dette kræver blandt andet adgang til multi-indendørs sportshaller med plads til atletik, samt trygge og kreative mødesteder for de unge.

Winning Team
Chalkboard Drawings

En skolegang uden forskelsbehandling

Skolegang uden diskrimination er vejen frem. Jeg mener, at uddannelse er den eneste måde at forhindre intolerance og diskrimination på. Alle skoler, herunder skolelærere og børn, bør undervises i racisme og diskrimination, så de har de rette værktøjer til at agere og handle mod racisme.

Forside: Issues

"Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund med mangfoldighed, hvor de stærke tager hånd om de svage."

LARTEY LAWSON 

Kandidat aspirant - KV21

Forside: Quote
bottom of page