lartey-lawson0600-portrait.jpg

LARTEY LAWSON

Kære venner,

Kommunalvalget er overstået og jeg er noteret for 1163 personligt stemmer. Det rækker til en 8. plads, og med 6 mandater til Radikale bliver jeg 2. suppleant.

Det er min største personlig stemmer siden 2009.

TUSIND TAK!

Såfremt du fortsat ønsker at donere til min valgkamp til det kommende folketingsvalg, kan du yde et økonomisk bidrag via MobilePay55649 - eller du kan skrive dig op til at blive frivillig her.

 

HVEM ER LARTEY LAWSON?

Jeg er medlem af Radikale Venstre og har været det siden 2004. Jeg er førstesuppleant til Borgerrepræsentationen og bydelsformand på Østerbro. Jeg sidder også i Østerbro Lokaludvalg og er formand for fagudvalget for børn, unge og familie. Jeg har en Ph.d. i landbrugsøkonomi fra Københavns Universitet og er ansat på Økonomisk Institut samme sted. Født i Ghana og kom til Danmark i 1981. Her blev jeg oprindeligt landbrugstekniker og landmand efter virke på tre landbrugsejendomme. Og så er jeg stolt familiefar med tre børn.

 
Diverse Kindergarten

Derfor lige muligheder for alle - Fra barn til voksen

Tænk hvis vi dyrker lige muligheder for alle. Børn af forældre med uddannelse har som tre-årige mødt 30 mio. flere ord end en tre-årig med forældre uden uddannelse. Jeg mener, at børns baggrund ikke må afgøre deres fremtid. Derfor vil jeg bryde den negative sociale arv og sikre alle børn en god start på livet. Jeg arbejder for at løfte kvaliteten af vores dagtilbud. For dagtilbud er vigtige for at give børn en god start på tilværelsen. Vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. Til at knytte venskaber. Og til at udvikle tillid til sig selv og verdenen. Det kræver dygtige pædagoger, der har tid og evne til at give det enkelte barn, hvad det har brug for. En god start på livet. Alle skal kunne tage en uddannelse. Mere tid til skoleledelse. Tid til, at lederne er en del af klasserne. Tid til at de enkelte lærere er en del af børnenes udvikling. Jeg støtter erhvervsskolerne og mere
erhvervspraktik. Rigtige praktikpladser!

Derfor mere fokus på skoleidræt - en genvej til foreningslivet

Tænk hvis vi får mere fokus på bevægelse og idræt i uddannelsesinstitutionerne. Jeg ønsker, at vi skal opprioritere skoleidræt for at skabe en aktiv generation af unge, så de derigennem motiveres til foreningslivet. Det indebærer bl.a. adgang til multi- indenddørs sportshaller med plads til atletik, trygge og kreative mødesteder for de unge.

Winning Team
Chalkboard Drawings

En skolegang uden forskelsbehandling

Skolegang uden diskrimination er vejen frem. Jeg mener, at uddannelse er den eneste måde at forhindre intolerance og diskrimination på. Alle skoler, herunder skolelærere og børn, bør undervises i racisme og diskrimination, så de har de rette værktøjer til at agere og handle mod racisme.

 

"Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund med mangfoldighed, hvor de stærke tager hånd om de svage."

LARTEY LAWSON 

Kandidat aspirant - KV21